Matematická logika a teorie množin

Matematika online – Základy Matematiky – Matematická logika a teorie množin – Výrok, příklady výroků, logické operace, pravdivostní tabulka, výroková formule, tautologie, množinové operace.

Obsah článku – Matematická logika a teorie množin

Matematická logika a teorie množin - Matematika online - www.Math.Kvalitne.cz - Matematika pro základní školy - Matematická logika a teorie množin
Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz – Matematika pro základní školy – Matematická logika a teorie množin
 • Výrok

  Výrok je každé sdělení o němž má smysl říci, zda je pravdivé nebo nepravdivé. Přitom může nastat pouze jedna možnost.

  Příklady výroků

  8 je liché číslo »Nepravdivý výrok

  Praha je hlavní město »Pravdivý výrok

  2+3 = 5 »Pravdivý výrok

  Máš úlohu? »Není výrok

  Piš! »Není výrok

  Logické operace: negace, konjunkce, disjunkce, implikace a ekvivalence.

  Negace

  Negací výroku A (značíme ¬A nebo nonA) rozumíme výrok, který je pravdivý právě, když je výrok A nepravdivý.

  Konjunkce

  Konjunkcí výroků A, B (značíme A ∧ B) rozumíme výrok, který je pravdivý, právě když jsou pravdivé oba výroky A, B.

  Disjunkce

  Disjunkcí výroků A, B (značíme A ∨ B) rozumíme výrok, který je pravdivý, právě když je pravdivý, alespoň jeden z výroků A, B.

  Implikace

  Implikací výroků A, B (značíme A ⇒ B) rozumíme výrok, který je pravdivý ve všech případech s výjimkou případu, že výrok A je pravdivý a výrok B je nepravdivý.

  Ekvivalence

  Ekvivalencí výroků A, B (značíme A ⇔ B) rozumíme výrok, který je pravdivý, právě když jsou oba výroky zároveň pravdivé nebo zároveň nepravdivé.

  Pravdivostní tabulka

  A B negace(A) konjunkce disjunkce implikace ekvivalence
  0 0 1 0 0 1 1
  0 1 1 0 1 1 0
  1 0 0 0 1 0 0
  1 1 0 1 1 1 1

  Výroková formule, tautologie a kontradikce

  Výroková formule

  Výroková formule se skládá z jednotlivých výroků, logických symbolů nebo závorek.

  Tautologie

  Tautoligie se nazývají výrokové formule, jejichž pravdivostní hodnota je vždy pravda bez ohledu na pravdivostní hodnoty vstupních výroků.

  Kontradikce

  Kontradikce se nazývají výrokové formule, jejichž pravdivostní hodnota je vždy nepravda bez ohledu na pravdivostní hodnoty vstupních výroků.

  Množiny

  Množina

  Množina je souhrn předmětů, které chápeme jako celek.

  Určení množiny

  Množinu můžeme určit například výčtem prvků nebo charakteristickými vlastnostmi.

   

  Množinové operace: sjednocení množin, průnik množin, rozdíl množin, doplněk množiny.

  Sjednocení množin

  Výsledkem sjednocení množin A a B je množina obsahující všechny prvky množiny A i B.

  Průnik množin

  Výsledkem průniku množin A a B je množina obsahující pouze prvky, které jsou jak v množině A tak i B.

  Rozdíl množin

  Výsledkem rozdílu množin A-B vznikne množina obsahující všechny prvky množiny A, které nejsou prvky množiny B.

  Doplněk množiny

  Doplňkem množiny B v množině A je rozdíl A-B.

  Řešené příklady – Matematická logika a teorie množin

  Seznam řešených příkladů – Matematická logika a teorie množin:
  001 – Řešený příklad číslo 001
  002 – Řešený příklad číslo 002
  003 – Řešený příklad číslo 003
  004 – Řešený příklad číslo 004
  005 – Řešený příklad číslo 005
  006 – Řešený příklad číslo 006
  007 – Řešený příklad číslo 007
  008 – Řešený příklad číslo 008
  009 – Řešený příklad číslo 009
  010 – Řešený příklad číslo 010

   

  Řešený příklad číslo 001

   

  Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

   

  Řešený příklad číslo 002

   

  Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

   

  Řešený příklad číslo 003

   

  Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

   

  Řešený příklad číslo 004

   

  Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

   

  Řešený příklad číslo 005

   

  Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

   

  Řešený příklad číslo 006

   

  Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

   

  Řešený příklad číslo 007

   

  Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

   

  Řešený příklad číslo 008

   

  Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

   

  Řešený příklad číslo 009

   

  Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

   

  Řešený příklad číslo 010

   

  Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

  Pokračovat ve studiu na Matematika online:

  Angličtina online a zdarma:

  Nejlepší Anglina.uNas.cz – potřebujete vyřešit domácí úkol? Nebo si jen procvičit angličtinu před písemkou? Slovíčka rozdělená podle témat, gramatika (anglické časy a tvary sloves, přídavná jména, podstatná jména, zájmena … ), testy na procvičení … téměř u každé gramatiky máme testy na procvičení. Výsledky testů budete mít ihned po dokončení testu bez registrace!