Základní diferenciální rovnice

Pojem diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice jsou rovnice, kde se neznámá vyskytuje v x, její funkce y a jakákoliv derivace y‘ nebo diferenciál dx nebo dy. Diferenciální rovnice řešíme integrováním až po separaci. Pokud se v diferenciální rovnici vyskytuje y‘ pak jde do diferenciální rovnici prvního řádu. Podle nejvyššího řadu derivace se určí řad diferenciální rovnice. Řešení rovnic je závislé na tom jestli jsme schopni vyřešit příslušné neurčité integrály.

Obecný a partikulární tvar diferenciální rovnice

Pokud jde o obecný tvar je řešení, kde se za C může dosadit jakékoliv číslo. Partikulární znamená, že má konstanta C omezený počet řešení.