Lineární nerovnice

Matematika online – Rovnice a nerovnice – Lineární nerovnice – řeší se podobně jako lineární rovnice, ale výsledkem je interval. Řešené příklady na lineární nerovnice.

Obsah článku

Lineární nerovnice - Matematika online - www.Math.Kvalitne.cz
Lineární nerovnice

Lineární nerovnice

Lineární nerovnice je rovnice ve které se vyskytuje pouze jedna neznámá v první mocnině. Jedná se o nerovnici ve tvaru:

a.x + b < 0,

jestliže se a nerovná nule pak můžeme její jediný kořen vypočítat: x1 < − b/a. Při úpravách lineární nerovnice musíme dávat pozor při násobení záporným číslem tato operace nám obrací < na > a naopak.

Lineární nerovnice – grafické řešení

Grafické řešení lineárních nerovnic je vždy množina bodů nad nebo pod přímkou. Viz obrázek:

Lineární nerovnice - grafické řešení - Matematika online - www.Math.Kvalitne.cz - Rovnice a nerovnice
Lineární nerovnice – grafické řešení

Lineární nerovnice – Řešené příklady

      Příklad: Řešte nerovnici pro x

10 < 2x …… celou nerovnici vydělíme číslem 2

5 < x

      Příklad: Řešte nerovnici pro x

-2x > -6 …… celou nerovnici vydělíme číslem -2  ….. pozor dojde o otočení znaménka nerovnosti!

x < 3

Matematika online – Pokračovat ve studiu matematiky?

Angličtina online a zdarma – máte úkol do angličtiny?

Nejlepší Anglina.uNas.cz – angličtina pro všechny úrovně od začátečníků, přes středně pokročilé až po pokročilé. Slovíčka, gramatika, testy na procvičení.