Iracionální rovnice

Matematika online – Rovnice a nerovnice – Iracionální rovnice – rovnice s neznámou pod odmocninou, iracionální rovnice – řešené příklady, postup řešení.

Obsah článku

Iracionální rovnice – Rovnice s neznámou pod odmocninou

Iracionální rovnice je taková rovnice, kde je neznámá pod odmocninou. Při řešení rovnic postupujeme následovně. Úpravami přesuneme odmocninu na jednu stranu a rovnici umocníme. Když je v rovnici odmocnin víc, tento postup opakujeme pro každou.

Řešené příklady iracionálních rovnic

      Řešte rovnici pro x

Iracionální rovnice a Iracionální nerovnice - Matematika online www.Math.Kvalitne.cz Logaritmické rovnice a Logaritmické nerovnice
Matematika online www.Math.Kvalitne.cz Iracionální rovnice a Iracionální nerovnice

√(x) = 4

x = 16

 

      Řešte rovnici pro x

√(x*2) = 6

x = 18

Řešení rovnic s odmocninami

Vyskytuje-li se v rovnici jen jedna odmocnina s neznámou, osamostatníme ji na jednu stranu rovnice a pak ji umocníme. Tím odmocninu odstraníme.

Jsou-li v rovnici dvě a více odmocnin s neznámou osamostatníme pouze jednu z nich a rovnici umocníme. Tento postup opakujeme.

Vzhledem k tomu, že umocňování odmocnin není ekvivalentní úprava, musíme ověřit, zda řešení vyhovuje předpokladům nebo provést zkoušku dosazením.

Řešené příklady

Seznam řešených příkladů:
001 – Řešený příklad číslo 001
002 – Řešený příklad číslo 002
003 – Řešený příklad číslo 003
004 – Řešený příklad číslo 004
005 – Řešený příklad číslo 005
006 – Řešený příklad číslo 006
007 – Řešený příklad číslo 007
008 – Řešený příklad číslo 008
009 – Řešený příklad číslo 009
010 – Řešený příklad číslo 010

 

Řešený příklad číslo 001

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 002

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 003

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 004

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 005

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 006

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 007

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 008

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 009

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 010

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

Pokračovat ve studiu na Matematika online:

Angličtina online a zdarma:

Nejlepší Anglina.uNas.cz – potřebujete vyřešit domácí úkol? Nebo si jen procvičit angličtinu před písemkou? Slovíčka rozdělená podle témat, gramatika (anglické časy a tvary sloves, přídavná jména, podstatná jména, zájmena … ), testy na procvičení … téměř u každé gramatiky máme testy na procvičení. Výsledky testů budete mít ihned po dokončení testu bez registrace!