Rovnice a nerovnice

Rovnice a Nerovnice - Matematika online - www.Math.Kvalitne.cz - Rovnice a Nerovnice
Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz – Rovnice a Nerovnice

Matematika online – Rovnice a nerovnice – Tato kapitola popisuje základní typy rovnic a nerovnic. A to lineární rovnice, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, kvadratické rovnice a nerovnice, soustavy rovnic a nerovnic, iracionální rovnice, rovnice s parametrem, exponenciální rovnice a logaritmické rovnice.

Obsah článku Lineární rovnice

Lineární rovnice - Matematika online - wwwMath.Kvalitne.cz
Lineární rovnice a nervnice

 

Obsah článku Lineární nerovnice

Obsah článku Kvadratické rovnice a nerovnice

Obsah článku Exponenciální rovnice

Obsah článku Logaritmické rovnice

Obsah článku Iracionální rovnice

Obsah článku Rovnice s absolutní hodnotou

Obsah článku Nerovnice s absolutní hodnotou

Obsah článku Rovnice s parametrem

Obsah článku Soustavy lineárních rovnic

Soustavy rovnic a nerovnic - Matematika online www.Math.Kvalitne.cz
Soustavy lineárních rovnic

Obsah článku Matice

Obsah článku Determinanty

Ekvivalentní úpravy rovnic a nerovnic

    • Přičtení nebo odečtení stejného výrazu k oběma stranám.
    • Vynásobení obou stran rovnice stejným výrazem, který není roven nule.
    • Záměna obou stran (platí pouze pro rovnice! u nerovnic se mění znaménko nerovnosti, když je násobíme záporným výrazem).

Matematika online – odkazy, které se Vám mohou hodit