Základy pravděpodobnosti

Matematika online – Základy pravděpodobnosti – náhodný pokus, náhodný jev, klasická definice pravděpodobnosti, statická definice pravděpodobnosti, nezávislé jevy.

Obsah článku

Matematika online - Základy pravděpodobnosti - Matematika_online_www_Math_Kvalitne_cz_Základy_pravděpodobnosti_Pravděpodobnost.png
Matematika online – Základy pravděpodobnosti

Základy pravděpodobnosti – Náhodný pokus

Náhodné pokusy jsou ty při kterých i za dodržení daných podmínek dochází k různým výsledkům.

Možné výsledky náhodného pokusu:

    • známe všechny výsledky
    • navzájem se vylučují
    • jeden z nich nastane vždy

Základy pravděpodobnosti – Náhodný jev

Pro určení pravděpodobnosti náhodného jevu musíme provést velký počet pokusů. Náhodným jevem rozumíme jakékoliv tvrzení o výsledku náhodného pokusu, o kterém lze rozhodnout, zda je pravdivé či nikoliv.

Klasická definice pravděpodobnosti

Pokud jde o takový náhodný pokus u něhož jsou výsledky stejně možné a vzájemné se vylučují jejich konečný stav určíme tak, že vydělíme počet všech pokusů m, které mají za následek nastoupení jevu A počtem n všech možných výsledků.

P(A) = m/n

Statická definice pravděpodobnosti

Statická pravděpodobnost je založená na relativní četnosti jevu. Relativní četnost jevu A, kterou označíme p(A), je podíl počtu pokusů ve, kterých jev nastal a celkového počtu provedených pokusů. Počet pokusů ve kterých nastal jev A je absolutní četnost – n(A). Počet pokusů je n.

p(A) = n(A)/n , kde n je počet všech pokusů a n(A) je počet příznivých pokusů.

Nezávislé jevy

Dva jevy jsou nezávislé, jestliže pravděpodobnost jednoho jevu nezávisí na nastoupení jevu druhého. V opačném případě jsou jevy závislé.

Řešené příklady – Základy pravděpodobnosti

Seznam řešených příkladů:
001 – Řešený příklad číslo 001
002 – Řešený příklad číslo 002
003 – Řešený příklad číslo 003
004 – Řešený příklad číslo 004
005 – Řešený příklad číslo 005
006 – Řešený příklad číslo 006
007 – Řešený příklad číslo 007
008 – Řešený příklad číslo 008
009 – Řešený příklad číslo 009
010 – Řešený příklad číslo 010

 

Řešený příklad číslo 001

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 002

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 003

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 004

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 005

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 006

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 007

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 008

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 009

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 010

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

Pokračovat ve studiu na Matematika online:

Angličtina online a zdarma:

Gramatika, slovíčka, testy na procvičení na ověření Vašich znalostí to je Nejlepší Anglina.uNas.cz.