Zaokrouhlování

Matematika online – Matematika pro základní školy – Zaokrouhlování – je postup, který snižuje počet desetinných míst u desetinných čísel. Čísla (1,2,3,4,) se zaokrouhlí dolu a (5,6,7,8,9) nahoru.

Obsah článku

Zaokrouhlování - Matematika online www.Math.Kvalitne.cz Matematika pro základní školy - zaokrouhlování
Zaokrouhlování

 

Zaokrouhlování

Je to postup při kterém se snižuje počet desetinných míst u čísla při této činnosti si musíme dávat pozor abychom neztratili přesnost hodnoty. Zaokrouhlujeme buď dolů a to čísla (1,2,3,4,) nebo nahoru (5,6,7,8,9).Je vždy důležité na jaký počet desetinných míst chceme nebo si můžeme dovolit zaokrouhlit.

Řešené příklady zaokrouhlování:

2,445 ≈ 2,45 ≈ 2,5 ≈ 3

5,161 ≈ 5,16 ≈ 5,2 ≈ 5

1,684 ≈ 1,68 ≈ 1,7 ≈ 2

Jak zaokrouhlit desetinná čísla v Excelu?

Pro práci s desetinnými čísly v Excelu lze použít příkaz ZAOKROUHLIT. Krom čísla, které chcete zaokrouhlit, doplníte na kolik desetinných míst toto číslo (v našem příkladu máme 5) chcete zaokrouhlit. Zápis pak vypadá například takto:

=ZAOKROUHLIT(0,123456789;5)

A protože na šestém místě za desetinnou čárkou máme 6 a ta se zaokrouhluje nahoru, výsledek je:

0,12346

Pro zaokrouhlování lze také použít funkce ROUNDDOWN a ROUNDUP, které fungují podobně jako funkce ZAOKROUHLIT s tím rozdílem, že ROUNDDOWN zaokrouhluje vždy dolu a ROUNDUP zaokrouhluje vždy nahoru.

Řešené příklady

Seznam řešených příkladů:
001 – Řešený příklad číslo 001
002 – Řešený příklad číslo 002
003 – Řešený příklad číslo 003
004 – Řešený příklad číslo 004
005 – Řešený příklad číslo 005
006 – Řešený příklad číslo 006
007 – Řešený příklad číslo 007
008 – Řešený příklad číslo 008
009 – Řešený příklad číslo 009
010 – Řešený příklad číslo 010

 

Řešený příklad číslo 001

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 002

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 003

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 004

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 005

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 006

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 007

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 008

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 009

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 010

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

Pokračovat ve studiu na Matematika online:

Angličtina online a zdarma:

Nejlepší Anglina.uNas.cz – potřebujete vyřešit domácí úkol? Nebo si jen procvičit angličtinu před písemkou? Slovíčka rozdělená podle témat, gramatika (anglické časy a tvary sloves, přídavná jména, podstatná jména, zájmena … ), testy na procvičení … téměř u každé gramatiky máme testy na procvičení. Výsledky testů budete mít ihned po dokončení testu bez registrace!