Přímá úměra

Matematika online – Matematika pro základní školy – Přímá úměra – je závislost dvou veličin, kdy se při zvýšení první zvýší i ta druhá. Můžete se setkat i s pojmem „Přímá úměra“ nebo „Trojčlenka“. Pokud 2 lízátka stojí 10 kč – pak 4 lízátka budou stát 20 kč. – Opak přímé úměry je nepřímá úměra.

Obsah článku

Přímá úměra - Matematika online www.Math.Kvalitne.cz Matematika pro základní školy -
Matematika online na  – Matematika pro základní školy – Přímá úměra

Přímá úměra – praktické příklady slovně:

  • Čím větší hmotnost hrušek si koupím – tím více zaplatím.
  • Čím více dělníků kope kanál – tím více metrů vykopou.
  • Čím více dělníků vyrábí auta – tím více aut vyrobí.
  • Čím více peněz vydělám – tím více aut si mohu koupit.
  • Čím více ujedu kilometrů – tím více potřebuji benzínu.
  • Čím více kupuji benzínu – tím více musím platit.
  • Čím více chodím do práce – tím více mám peněz.

Přímá úměrnost – konstanta úměrnosti

Konstanta úměrnosti k je číslo, které nám číselně vyjádří závislost mezi veličinami přímé úměrnosti.

Graf přímé úměrnosti

Grafem přímé úměrnosti je vždy přímka, která prochází počátkem souřadnic [0; 0]. Sklon (směrnice) této přímky je závislá na konstantě úměrnosti k. V případě, že se snažíte nakreslit přímku přímé úměrnosti do grafu, tak si dávejte pozor, zda má smysl pokračovat i do záporných hodnot.

Přímá úměrnost – Postup řešení

Řešený příklad s komentářem

Zadání:

V pondělí jsem byl v práci 1 hodinu a vydělal jsem 130 kč. V úterý jsem byl v práci 3 hodiny. Kolik jsem vydělal peněz?

Zápis obecně:

a hodin práce … výdělek b

c hodin práce … výdělek x

Zápis

1 hodina práce … výdělek 130

3 hodiny práce … x

Pokud z 1 hodinu vydělám 130 kč, tak z logiky věci za 3 hodiny to bude trojnásobek. Ale jak to vyjádřit početně:

b / a = x / c

130 / 1 = x / 3

x = 3*130/1

x = 390

Odpověď:

Za 3 hodinovou práci v úterý jsem vydělal 390 kč.

Řešené příklady na přímou úměrnost

Seznam řešených příkladů:
001 – Řešený příklad číslo 001
002 – Řešený příklad číslo 002
003 – Řešený příklad číslo 003
004 – Řešený příklad číslo 004
005 – Řešený příklad číslo 005
006 – Řešený příklad číslo 006
007 – Řešený příklad číslo 007
008 – Řešený příklad číslo 008
009 – Řešený příklad číslo 009
010 – Řešený příklad číslo 010

 

Řešený příklad číslo 001

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 002

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 003

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 004

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 005

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 006

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 007

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 008

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 009

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 010

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

Pokračovat ve studiu na Matematika online:

Angličtina online a zdarma:

Nejlepší Anglina.uNas.cz – potřebujete vyřešit domácí úkol? Nebo si jen procvičit angličtinu před písemkou? Slovíčka rozdělená podle témat, gramatika (anglické časy a tvary sloves, přídavná jména, podstatná jména, zájmena … ), testy na procvičení … téměř u každé gramatiky máme testy na procvičení. Výsledky testů budete mít ihned po dokončení testu bez registrace!