Množiny

Matematika online (hlavní strana) – Matematika pro základní školy – Množiny – Množina se skládá z určitých prvků, které jsou zastoupeny jednotlivými kusy (prvky – každý prvek obsahuje maximálně jednou).

Množiny

Matematika online - Množiny - Matematika_online_www_Math_Kvalitne_cz_Matematika_pro_základní_školy_Množiny
Matematika online – Množiny

Množina se skládá z určitých prvků které jsou zastoupeny jednotlivými kusy (prvky). Přičemž každý kus (prvek) obsahuje množina jen jednou a neopakuje se. Tedy s množinami pracujeme jako z přirozenými čísly. Můžeme je tedy normálně sčítat a násobit mezi sebou. Těchto kusů muže množina obsahovat i nekonečný počet. Množina která neobsahuje žádné prvky se nazývá prázdná množina. Množina je značena velkým písmenem a její členy jsou značeny stejným písmenem jen malým pokud naleží příslušné množině. Pro představu množina N má prvky n. To zapisujeme jako n náleží N to se dá zapsat také jako n∈N tento zápis se běžně v matematice používá.

Shodné množiny

Množiny A a B můžeme prohlásit za shodné jestliže všechny kusy (prvky) A jsou zároveň obsaženy i v množině B a zároveň tam není žádný jiný kus (prvek) který by množina B neměla.

Podmnožina

Množina B je podmnožinou množiny A jestliže všechny kusy (prvky) množiny B jsou obsaženy i v množině A. Pokud by množina A byla podmnožinou B a zároveň B bylo podmnožinou A jedná se o shodné množiny.

Nadmnožina

Množina A je nadmnožinou množiny B jestliže B je podmnožinou A.

Řešené příklady

Seznam řešených příkladů:
001 – Řešený příklad číslo 001
003 – Řešený příklad číslo 003
004 – Řešený příklad číslo 004
005 – Řešený příklad číslo 005
006 – Řešený příklad číslo 006
007 – Řešený příklad číslo 007
008 – Řešený příklad číslo 008
009 – Řešený příklad číslo 009
010 – Řešený příklad číslo 010

 

Řešený příklad číslo 001

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 003

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 004

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 005

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 006

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 007

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 008

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 009

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 010

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

Pokračovat ve studiu na Matematika online:

Angličtina online a zdarma:

Nejlepší Anglina.uNas.cz – potřebujete vyřešit domácí úkol? Nebo si jen procvičit angličtinu před písemkou? Slovíčka rozdělená podle témat, gramatika (anglické časy a tvary sloves, přídavná jména, podstatná jména, zájmena … ), testy na procvičení … téměř u každé gramatiky máme testy na procvičení. Výsledky testů budete mít ihned po dokončení testu bez registrace!