Interval

Matematika online (hlavní strana) – Matematika pro základní školy – Interval – je určitý rozsah všech reálných čísel, která jsou ohraničena dvěma určenými čísly. Může být: uzavřený, otevřený.

Obsah článku Interval

Interval

je ohraničen dvěma určenými čísly a obsahuje množinu všech reálných čísel, které leží mezi těmi dvěma určenými čísly, tyto čísla nazýváme meze intervalu.

Interval - Intervaly - Matematika online www.Math.Kvalitne.cz Matematika pro základní školy - Interval
Matematika online www.Math.Kvalitne.cz Matematika pro základní školy – Interval

Meze intervalu

Meze intervalu jsou číslice, které intervaly ohraničují. Pokud si jako příklad vezmeme<-1;1>, pak meze intervalu jsou čísla -1 a 1. V případě, že použijeme jiný: <-12;128>, pak budou meze intervalu -12 a 128.

Uzavřený interval

Pokud je interval zapsán v ostrých závorkách <-1; 1> je uzavřený tedy včetně čísel -1 a 1.

V případě, že chceme uzavřený interval nakreslit na číselnou osu, tak se používá vyplněný kroužek a to jak pro -1, tak i pro 1.

Otevřený interval

Pokud je interval zapsán v kulatých závorkách (-1; 1) jde o otevřený interval, patří sem tedy všechna reálná čísla mezi -1 a 1. Čísla -1 a 1 do tohoto intervalu nepatří.

V případě, že chceme otevřený interval zakreslit na číselnou osu, tak se používá nevyplněný kroužek.

Kombinace uzavřený a otevřený

Muže dojít také ke kombinaci a to že bude interval z jedné strany otevřený a z druhé uzavřeny.

Zleva uzavřený a zprava otevřený

Zleva použijeme ostrou závorku a zprava kulatou závorku: <-1; 1).

Tomu bude odpovídat i zleva vyplněný kroužek a zprava nevyplněný kroužek.

Zleva otevřený a zprava uzavřený

Zleva použijeme kulatou závorku a zprava ostrou závorku: (-1; 1>

Tomu bude odpovídat i zleva nevyplněný kroužek a zprava vyplněný kroužek.

Co když je mez intervalu nekonečno?

V případě, že je jedna mez nekonečno (takže mez vůbec nemá), pak se na straně, kde není ohraničen, píše kulatá závorka (-∞; 1>. Logicky může nastat stejný případ i na druhé straně <-1; ∞) nebo dokonce na obou stranách: (-∞; ∞).

Řešené příklady:

<1;2>- jsou všechna čísla od jedné do dvou včetně 1 a 2

<2;3) – jsou všechna čísla od dvou do třech včetně 2 ale bez čísla 3

(3;4) – jsou všechna čísla od třech do čtyř ale bez čísla 3 a 4

Řešené příklady

Seznam řešených příkladů:
001 – Řešený příklad číslo 001
002 – Řešený příklad číslo 002
003 – Řešený příklad číslo 003
004 – Řešený příklad číslo 004
005 – Řešený příklad číslo 005
006 – Řešený příklad číslo 006
007 – Řešený příklad číslo 007
008 – Řešený příklad číslo 008
009 – Řešený příklad číslo 009
010 – Řešený příklad číslo 010

 

Řešený příklad číslo 001

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 002

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 003

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 004

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 005

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 006

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 007

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 008

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 009

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 010

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

Pokračovat ve studiu na Matematika online:

Angličtina online a zdarma:

Nejlepší Anglina.uNas.cz – potřebujete vyřešit domácí úkol? Nebo si jen procvičit angličtinu před písemkou? Slovíčka rozdělená podle témat, gramatika (anglické časy a tvary sloves, přídavná jména, podstatná jména, zájmena … ), testy na procvičení … téměř u každé gramatiky máme testy na procvičení. Výsledky testů budete mít ihned po dokončení testu bez registrace!