Desetinná čísla

Matematika online (hlavní strana) – Matematika pro základní školy – Desetinná čísla – na číselné ose. Nekonečně dlouhá, periodická, ukončená desetinná čísla. Porovnávání a počítání s nimi.

Obsah článku

desetinná čísla - Matematika online www.Math.Kvalitne.cz Matematika pro základní školy - desetinná čísla
Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz Matematika pro základní školy – desetinná čísla

Desetinná čísla

Mohou nás snadno splést svou délkou ale pokud si je při porovnávání zakreslíme do osy za sebe je hned patrné které je menší.

Ukončená

Na rozdíl od dalších (nekonečně dlouhá a periodická), lze ty ukončená zapsat celá. Můžeme si tedy uvést názorný příklad: 0,25 nebo 5,125.

Nekonečně dlouhá

Nekonečně dlouhé (neukončená) desetinné číslo je například číslo π = 3,1415

Vzhledem k tomu, že je nemožné zapsat nekonečně dlouhé desetinné číslo, tak se jako symbol toho, že číslo ještě pokračuje, píší tři tečky.

Periodická

Jsou vlastně podmnožinou čísel z minulého odstavce. Příkladem Periodického

desetinného čísla může být: 1/3 = 0,33333 , což je zároveň i nekonečně dlouho desetinné číslo.

Periodická desetinná čísla se někdy značí pruhem (čarou) nad částí, která se opakuje.

Desetinná čárka nebo desetinná tečka?

V České republice se používá pro vyjádření desetinných čísel desetinná čárka, ale například v Angličtině je tomu jinak. Určitě víte, že pokud pomocí kláves ALT+SHIFT přepnete klávesnici na Anglickou, tak na numerické klávesnici píšete místo desetinné čárky desetinnou tečku.

Řešené příklady porovnávání desetinných čísel:

1,09 < 1,1

2,215 < 2,2151

3,2 = 3,20

Sčítání a odečítání desetinných čísel

Při sčítání a odčítání desetinných čísel je velmi dobré zapsat si je pod sebe a to tak aby jejich desetinné čárky byly pod sebou. Při sčítání nebo odčítání pracujeme z oběma čísly na stejném řádu tedy sčítáme a odčítáme, desetiny z desetinami a setiny ze setinami.

Řešené příklady sčítání a odečítání desetinných čísel:

1,523 + 2,354 = 3,877

4,991 + 1,009 = 6

5,321 – 3,451 = 1,87

6,212 – 5,213 = 0,999

Desetinná čísla řešené příklady

Seznam řešených příkladů:
001 – Řešený příklad číslo 001
002 – Řešený příklad číslo 002
003 – Řešený příklad číslo 003
004 – Řešený příklad číslo 004
005 – Řešený příklad číslo 005
006 – Řešený příklad číslo 006
007 – Řešený příklad číslo 007
008 – Řešený příklad číslo 008
009 – Řešený příklad číslo 009
010 – Řešený příklad číslo 010

 

Řešený příklad číslo 001

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 002

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 003

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 004

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 005

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 006

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 007

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

Řešený příklad číslo 008

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

Řešený příklad číslo 009

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 010

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

Pokračovat ve studiu na Matematika online:

Angličtina online a zdarma:

Nejlepší Anglina.uNas.cz – potřebujete vyřešit domácí úkol? Nebo si jen procvičit angličtinu před písemkou? Slovíčka rozdělená podle témat, gramatika (anglické časy a tvary sloves, přídavná jména, podstatná jména, zájmena … ), testy na procvičení … téměř u každé gramatiky máme testy na procvičení. Výsledky testů budete mít ihned po dokončení testu bez registrace!