Lineární algebra

Matematika online – Lineární algebra

Determinanty – pojem determinanty, determinanty prvního řádu, determinanty druhého řádu, determinanty třetího řádu, determinanty n-tého řádu. Řešení soustav lineárních rovnic. Sarrusovo pravidlo. Laplaceova věta.

Matice –  definice, rovnost matic, sčítání, odčítání, násobení. Matice komplexně sdružená, transponovaná, skalární, jednotková a inverzní.

Obsah článku Matice

Obsah článku Determinanty

 

Lineární algebra

Lineární algebra – Matice

Matice

Nejprve si definujeme co je to matice a jak vlastně vypadá.

Skalární a jednotková matice

Ukážeme Vám jak vypadají některé speciální typy matic a to skalární a jednotková matice.

Rovnost matic

V dalším odstavci si přečtete, kdy jsou si matice rovny.

Sčítání a odčítání matic

Zde si uvedeme jak lze sčítat a odčítat matice.

Násobení matic

Po jednuduších operacích s maticemi sčítání a odčítání se v dalším odstavci se naučíte matice násobit.

Komplexně sdružená matice

V dalším odstavci se můžete dozvědět co je to komplexně sdružená matice.

Transponovaná matice

Po matici komplexně sdružené se naučíte matice transponovat.

Skalární násobení matice číslem

Další odstavec Vám ukáže jak vypadá matice, kterou vynásobíte číslem.

Hodnost matice

Dále si přečtete co je to hodnost matice. Tento příklad se často vyskytuje v písemkách!

Inverzní matice

Stejně jako v předchozím odstavci i pro výpočet inverzní matice platí, že se to často vyskytuje v písemkách!

Řešené příklady na matice

Nejprve je PDF inverzní matice. POROZ příklady na inverzní matice jsou sice dobře, ale není to ještě moc dobře zpracované takže prosím omluvte horčí vzhled, děkuji za pochopení. Dále je zde tradičních 10 příkladů na matice.

Lineární algebra – Determinanty

Pojem determnant

Nejprve si zde přečtete co je to vlastně determinant, jak vypadá a k čemu se vlastně používá.

Výpočet determinantu prvního, druhého a třetího řádu

V dalším dostavci se naučíte počítat determinanty prvního, druhého a třetího řádu.

Laplaceova věta

Tento odstavec přímo navazuje na přechozí. Pomocí Laplaceovy věty se počítají determinanty 4 a vyššího řádu.

Řešené příklady na determinanty

Zde naleznete 5 řešených příkladů na deteminanty.

 

Pokračovat ve studiu na Matematika online:

Angličtina online a zdarma:

Nejlepší Anglina.uNas.cz – potřebujete vyřešit domácí úkol? Nebo si jen procvičit angličtinu před písemkou? Slovíčka rozdělená podle témat, gramatika (anglické časy a tvary sloves, přídavná jména, podstatná jména, zájmena … ), testy na procvičení … téměř u každé gramatiky máme testy na procvičení. Výsledky testů budete mít ihned po dokončení testu bez registrace!