Kombinatorika

Matematika online – Kombinatorika –  faktoriál, variace, permutace, kombinace, Pascalův trojúhelník, kombinatorické pravidlo součtu, kombinatorické pravidlo součinu.

Obsah článku FaktoriálFaktoriál - Matematika online - www.Math.Kvalitne.cz - Kombinatorika -

Obsah článku Variace

Variace - Matematika online - www.Math.Kvalitne.cz - Kombinatorika - Variace
Kombinatorika – Variace

Obsah článku Permutace

Permutace - Matematika online www.Math.Kvalitne.cz Kombinatorika -
Matematika online – Permutace

Obsah článku Kombinace:

Kombinace - Matematika online - www.Math.Kvalitne.cz - Kombinatorika - Kombinace
www.Math.Kvalitne.cz – Kombinace

Obsah článku Pascalův trojúhelník

Matematika online - Pascalův trojúhelník - Matematika_online_www_Math_Kvalitne_cz_Kombinatorika_Pascalův_trojúhelník.png
Matematika online – Pascalův trojúhelník

 

Kombinatorika – Kombinatorické pravidlo součinu

Toto pravidlo jistě všichni znáte i bez jakékoliv znalosti o kombinatorice. Toto pravidlo si vysvětlíme na konkrétním příkladu.

Příklady kombinatorického pravidla součinu:

      Máme dvě hrací kostky. Na každé jsou čísla 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Pokud hodíme obě na stůl kolik kombinací čísel může padnout?
Pokud využijeme pravidlo o součinu máme 6 kombinací na první kostce a 6 kombinací na druhé kostce. Výsledkem bude 6*6 = 36. Máme tedy celkem 36 možných kombinací čísel. Pro názornost zde vypíšu některé z kombinací: 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5 …. 6,5; 6,6.

      Máme dvě mince. Každá má dvě strany panna a orel. Pokud hodíme obě na stůl kolik kombinací může padnout?
Pokud využijeme pravidlo o součinu máme 2 kombinace u první mince a 2 kombinace u druhé mince. Výsledkem bude 2*2 = 4. Máme tedy celkem 4 možné kombinace. Pro názornost zde vypíšu tyto kombinace: orel,orel; orel,panna; panna,orel; panna,panna.

      Teď propojíme dva předchozí příklady. Máme kostku s čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6 a minci, kde je panna a orel. Pokud hodíme minci a kostku na stůl kolik kombinací může padnout?
Pokud využijeme pravidlo o součinu máme 2 kombinace u mince a 6 kombinací u kostky. Výsledkem bude 2*6 = 12. Máme tedy celkem 12 možných kombinací. Pro názornost zde vypíšu tyto kombinace: 1,orel; 2,orel; 3,orel; 4,orel; 5,orel; 6,orel; 1,panna; 2,panna; 3,panna; 4,panna; 5,panna; 6,panna; .

 

Kombinatorika – Kombinatorické pravidlo součtu

Toto pravidlo je ještě jednoduší než předchozí. Znovu si pravidlo vysvětlíme na konkrétním příkladu.

Příklad kombinatorického pravidla součtu:

      Ve třídě je 20 dětí s toho 7 chodí do kroužku kreslení, 5 hraje fotbal, 2 hrají tenis. Kolik dětí nenavštěvuje žádný kroužek pokud víme, že žádný další kroužek ve škole není a žádné z dětí nenavštěvuje více jak jeden kroužek?
20 = 7 + 5 + 2 + x
x = 20 – 7 – 5 – 2
x = 6

Odpověď je tedy, že 6 dětí nenavštěvuje žádný kroužek.

Řešené příklady – Kombinatorika

Seznam řešených příkladů – Kombinatorika:
001 – Řešený příklad číslo 001
002 – Řešený příklad číslo 002
003 – Řešený příklad číslo 003
004 – Řešený příklad číslo 004
005 – Řešený příklad číslo 005
006 – Řešený příklad číslo 006
007 – Řešený příklad číslo 007
008 – Řešený příklad číslo 008
009 – Řešený příklad číslo 009
010 – Řešený příklad číslo 010

 

Řešený příklad číslo 001

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 002

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 003

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 004

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 005

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 006

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 007

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 008

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 009

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 010

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

Pokračovat ve studiu na Matematika online:

Angličtina online a zdarma:

Nejlepší Anglina.uNas.cz – potřebujete vyřešit domácí úkol? Nebo si jen procvičit angličtinu před písemkou? Slovíčka rozdělená podle témat, gramatika (anglické časy a tvary sloves, přídavná jména, podstatná jména, zájmena … ), testy na procvičení … téměř u každé gramatiky máme testy na procvičení. Výsledky testů budete mít ihned po dokončení testu bez registrace!