Exponenciální funkce

Matematika online – Funkce – Exponenciální funkce – je funkce dána předpisem y = ax, kde a > 0, x náleží R, a se nerovná 1. (česky to lze jednoduše podat jako ypsilon se rovná číslo na x-tou)

Obsah článku

Exponenciální funkce - Matematika online - Exponenciální funkce - Matematika_online_www_Math_Kvalitne_cz_Exponenciální_funkce
Matematika online – Exponenciální funkce

Exponenciální funkce – Vlastnosti

  • V případě, že by se a = 1 nejde o exponenciální funkci, ale o funkci konstantní
  • V bodě x = 0 je hodnota funkce y = ax = 1 pro každé a > 0.
  • Pokud je 0 < a < 1, graf funkce je klesající
  • Pokud je a > 1, graf funkce je rostoucí
  • Pokud ax = ay pak musí  také platit: x = y.

Graf exponenciální funkce

Pro každé a > 1 platí:

  • je-li x < 0 pak ax < 1
  • je-li x > 0 pak ax > 1

Pro každé a které naleží intervalu (0,1) platí:

  • je-li x < 0 pak ax > 1
  • je-li x > 0 pak ax < 1

Grafem exponenciální funkce je exponenciála a na obrázku si můžete prohlédnout příklady exponenciálních funkcí: ODKAZ

Eulerovo číslo (Eulerova konstanta)

Eulerovo číslo se v matematice značí e a používá se jako základ přirozených logaritmů.

e = 2,71828182845904523536028.

Řešené příklady Exponenciální funkce

Seznam řešených příkladů:
001 – Řešený příklad číslo 001
002 – Řešený příklad číslo 002
003 – Řešený příklad číslo 003
004 – Řešený příklad číslo 004
005 – Řešený příklad číslo 005
006 – Řešený příklad číslo 006
007 – Řešený příklad číslo 007
008 – Řešený příklad číslo 008
009 – Řešený příklad číslo 009
010 – Řešený příklad číslo 010

 

Řešený příklad číslo 001

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 002

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 003

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 004

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 005

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 006

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 007

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 008

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 009

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

 

Řešený příklad číslo 010

 

Všechny řešené příklady lze zdarma stahovat v pdf na Matematika online – www.Math.Kvalitne.cz

Pokračovat ve studiu na Matematika online:

Angličtina online a zdarma:

Nejlepší Anglina.uNas.cz – potřebujete vyřešit domácí úkol? Nebo si jen procvičit angličtinu před písemkou? Slovíčka rozdělená podle témat, gramatika (anglické časy a tvary sloves, přídavná jména, podstatná jména, zájmena … ), testy na procvičení … téměř u každé gramatiky máme testy na procvičení. Výsledky testů budete mít ihned po dokončení testu bez registrace!