Funkce

Matematika online – Funkce –  a jejich základní vlastnosti, lineární, konstantní, kvadratické, mocninné, goniometrické, exponenciální, logaritmické…

Obsah článku Základní vlastnosti funkcí

Obsah článku Lineární funkce

Obsah článku Kvadratické funkce

Obsah článku Mocninné funkce

Obsah článku Racionální lomená funkce

Obsah článku Goniometrické funkce

Matematika online - Goniometrické funkce - Matematika_online_www_Math_Kvalitne_cz_Goniometrické_funkce
Matematika online

Obsah článku Exponenciální funkce

Obsah článku Logaritmické

Logaritmická funkce - Matematika online - Logaritmické funkce - Matematika_online_www_Math_Kvalitne_cz_Logaritmické_funkce
Matematika online

Závěr

V této kapitole naleznete základní vlastnosti funkcí a stručný popis lineárních funkcí, kvadratických funkcí, exponenciálních funkcí a logaritmických funkcí. Do budoucna pro Vás připravujeme grafy funkcí a přímé vykreslování zadaných funkci online – stránky budou podobné, jako naše stránka Kalkulačka online.

Angličtina online

Nejlepší Anglina.uNas.cz – potřebujete vyřešit domácí úkol? Nebo si jen procvičit angličtinu před písemkou? Slovíčka rozdělená podle témat, gramatika (anglické časy a tvary sloves, přídavná jména, podstatná jména, zájmena … ), testy na procvičení … téměř u každé gramatiky máme testy na procvičení. Výsledky testů budete mít ihned po dokončení testu bez registrace! Největší stránka o angličtině na českém internetu.